Ładowarka USB (USB Power Delivery)

, Ładowarka USB (USB Power Delivery)

USB ewoluowało z interfejsu danych zdolnego do dostarczania ograniczonej mocy do czołowego nośnika energii elektrycznej z interfejsem danych. Obecnie wiele urządzeń ładuje lub pobiera energię z portów USB umieszczonych w laptopach, samochodach, samolotach, a nawet ściennych gniazdach w naszych domach. Ładowarka USB stała się wszechobecnym źródłem zasilania dla wielu małych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 i inne przenośne urządzenia. Konsumenci potrzebują USB, aby móc spełniać swoje wymagania nie tylko w zakresie danych, ale także w celu zapewnienia zasilania lub ładowania swoich urządzeń w prosty sposób, często bez konieczności ładowania sterownika, w celu wykonywania „tradycyjnych” funkcji USB.

Funkcje USB Power Delivery

Specyfikacja zasilania USB pozwala na maksymalną funkcjonalność USB, zapewniając bardziej elastyczne dostarczanie energii wraz z danymi za pośrednictwem jednego kabla. Jego celem jest działanie w oparciu o istniejący ekosystem USB.

USB Power Delivery oferuje następujące funkcje:

 • Zwiększony poziom mocy z istniejących standardów USB do 100 W.
 • Kierunek mocy nie jest dłużej odgórnie narzucony. Dzięki temu produkt z mocą (host lub urządzenie peryferyjne) może dostarczać energię.
 • Zoptymalizowane zarządzanie energią na wielu urządzeniach peryferyjnych, pozwalające każdemu urządzeniu na pobór tylko wymaganej mocy i uzyskanie większej mocy, gdy jest to wymagane dla danej aplikacji.
 • Inteligentne i elastyczne zarządzanie na poziomie systemu za pomocą opcjonalnej komunikacji koncentratora z komputerem.
 • Pozwala urządzeniom o niskim poborze mocy, takim jak zestawy słuchawkowe, negocjować tylko w zakresie wymaganej mocy.

Przykłady zastosowania USB Power Delivery

 1. Umożliwia współpracę z nowym sprzętem o wyższej mocy, takim jak dyski twarde zasilane z magistrali USB (HDD) i drukarki. Eliminuje to potrzebę posiadania oddzielnego, fizycznego źródła mocy.
 2. Monitor z zasilaniem ściennym może zasilać lub ładować laptopa i jednocześnie wyświetlać treści na ekranie.
 3. Fizyczne zasilacze USB lub ładowarki są w stanie dostarczać energię przez porty USB laptopa.
 4. Laptopy i zasilacze USB mogą dostarczyć większą moc dla urządzeń zasilanych bateryjnie (obecnie niedefiniowanych przez USB).
 5. Urządzenia zasilane bateryjnie mogą uzyskać zwiększony prąd ładowania z koncentratora, a następnie zwrócić go tymczasowo, gdy dysk twardy użytkownika wymaga uruchomienia lub wznowienia pracy

Power Delivery jest zaprojektowany tak, aby współpracował ze standardowymi implementacjami ładowania baterii USB. Użytkownicy tego rozwiązania powinni pamiętać, że jeśli mają w swoich urządzeniach możliwość ładowania baterii lub obsługę adapterów hosta, takich jak stacje dokujące lub ACA, powinni również zapoznać się z poszczególną specyfikacją ładowania bateryjnego.

Dodatkowo koniecznym będzie weryfikacja informacji na temat testowania zgodności zasilania. Oprócz pozytywnego wyniku testów zgodności USB-IF i umieszczenia produktów Power Delivery na liście integratorów, firmy chcące korzystać z certyfikowanych logotypów USB Power Delivery muszą posiadać aktualne zapisy umowy licencyjnej na znak towarowy USB-IF. USB Power Delivery jest objęty odpowiednimi umowami z odbiorcami dla USB 2.0 lub USB 3.0, w zależności od wdrożonej specyfikacji. Zalecenia, dla których umowy przysposabiające są właściwe, są wymienione poniżej:

 • Produkty USB 2.0: Umowa dotycząca Adopterów USB 2.0 oraz Umowa dotycząca Adopterów „Specyfikacja USB Power Delivery”
 • Produkty USB 3.0: Umowa dotycząca Adopterów USB 3.0, Umowa dotycząca Adopterów USB 2.0 oraz Umowa dotycząca Adopterów „Specyfikacja USB Power Delivery”

Interfejs portu głównego PD

Specyfikacja interfejsu transportowego (ang. Transport Interface) definiuje protokół komunikacyjny do stosowania przez I2C lub inne interfejsy peryferyjne. Wykorzystuje strukturę zdefiniowaną w Rozdziale 9 specyfikacji produktu USB Power Delivery i rozszerza ją na inne systemy transferu danych. W ramach prostego przykładu niniejsza specyfikacja umożliwia ustanowienie ustandaryzowanego protokołu komunikacyjnego między sterownikiem zasilania USB a kontrolerem zarządzania polityką urządzenia/systemu, a także kontrolą urządzeń peryferyjnych zarządzania energią, takich jak przetwornik DC-DC. Pozwala to na autonomiczne działanie urządzenia pod nieobecność menedżerów zasad działania systemu lub działanie podrzędne, gdy kontrolerem hosta USB jest właśnie menedżer zasad działania systemu.

Poznaj Zestawienie standardów szybkiego ładowania.

 Źródło: usb.org